ازخدا می خواهم انگونه زنده ام بدارد که نشکند دلی از بودنم و آن گونه بمیرم که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

قحطی عشق می آید! 7 نه , 700سال , در قلبم ذخیره و پنهانت میکنم , بگو کنعانیان منتظر نباشند , تقسم شدنی نیستی , حتی اگر یعقوب بیاید!! خرید شارژ رایتل تو را به خاطر همه چیز بخشیدم ...تا بخشیده و آسوده شوم .... خواستم تا زندگی کنم ...بی دغدغه گل همیشه بهار ...پس در شبی که گذشت بخشیدم ...بخشیدم تورا به همه گل های همیشه بهاری...


خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور


داشتم فکر میکردم که جواب مسئله ی ریاضیم چی میشه یهو بابام اومده محکم میزنه تو سرم... میگم من که دارم درس میخونم چرا میزنی؟ میگه میخوام زیاد فکر نکنی افسرده شی خدائیش فک و فامیله داریم؟ کارت شارژ رایتل به یه اسکلته میگن دروغ بگو میگه: تپولویم تپولو صورتم مثل هلو


خرید شارژ مستقیم رایتل


غضنفر به یارو میگه کجا به دنیا اومدی ؟ طرف میگه تو بیمارستان ! میگه آخیی ... مریض بودی ؟ شارژ مستقیم رایتل طرف میره تو لوازم یدکی میگه آقا ببخشید از اون چماق های زیره صندلی پژو میخواستم !!


کارت شارژ رایتل ارزان


به غضنفر میگن فامیلی دکترت چیه؟ میگه:ترابی میگن:اسمش چیه؟ میگه:فیزیو شارژ رایتل دروغ دختر ها تو برام مثل داداشی = یعنی جلو تر نیا من تو رو اندازه داداشم دوست دارم=چون حالم از داداشم به هم می خوره از دست من ناراحتی=هستی که باش به من چه من حالم بده = یعنی باید ببریم کافی شاپ و کلی چیز برام بخری من فقط با تو حرف می زنم = با بقیه می خندم من همیشه پیشت می مونم = مخصوصا وقتی که کمیته بیاد خاطرت برام عزیزه = خاطر همون خاطره است یعنی باید یه خاطره بشی دیروز یکی بهم متلک انداخت = یعنی بیا خواستگاریم

تو احساسی به من دادی که وصفش نقطه چین باشد نمی دونم چقدرخوبه اگر عشق این چنین باشد.