فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل Etore

فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل
خیلی وقته که برای دیدن تو ، اول باید چشمهایم را ببندم …
اتفاقا از آدمایی که انتظارشو ندارید
نتظارشو داشته باشید
دیدم که میگم
#واقعیت #طنز #حقیقت_تلخ #درد_دل #عاشقانه #دلنوشته #حقیقت #زندگی
فروشگاه شارژ ایرانسل

خرید کارت شارژ ایرانسل از سایت ایتور

خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل
و عشق ...
گمانم چراغ نفتی مادر بزرگ من است!
نزدیک شوی اشکت را در میآورد
دور شوی دنیایت تاریک میشود
و همیشه این معما
حل نشده باقی میماند ...
#انتظار #دلنوشته #تنهایی
..........
...
.
موهایم
چه عاشقانه
در آغوش باد می رقصند؛
نکند
آن دور تر ها
باد را بوسیده ای؟
خرید آنلاین کارت شارژ ایرانسل

فروشگاه کارت شارژ ایرانسل

خرید اینترنتی شارژ ایرانسل
شارژ ایرانسل نشستی و از زندگی گفتی

از زندگی ...

زندگی ...

بی آنکه بدانی

زندگی دستی است که گاه گاهی

دور گردنم حلقه می کنی ...

#واقعیت
بودن آدم های که بامحبتند، زمین را زیباتر میکند((همیشه باش))#درد_دل #واقعیت #عاشقانه #دلنوشته #زندگی #احساسی #تنهایی #دوستانه #دلتنگی
خرید شارژ ایرانسل

سایت ایتور

خرید آنلاین شارژ ایرانسل
☜مــرد تو سختے هـا مــ👨ـرد میشـه😐

☜نه تـو باشگـاه بدنسـازے😒💪
هوا سرد است...

اما...

اگر تو بیایی...

هوا هم خوب میشود...

اصلا من همیشه...

در هوای "خوب" تو...

هوایم خوب است....

#بهداد...
خرید کارت شارژ ایرانسل