خرید شارژ رایتل به صورت اینترنتی
شاید روزی بفهمد
به خاطرش ..
از چه ها گذشتم !
امّا
حال که نمی داند ...بگذار نداند . . ...
فروشگاه شارژ رایتل ایتور
توکه باشی بس است...

مگرمن
جز نفس
چه میخواهم ....
خرید اینترنتی شارژ رایتل

خرید آنلاین کارت شارژ رایتل

خرید شارژ رایتل
تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی !
یکی دیروز و یکی فردا ...
خرید شارژ رایتل همیشه چیزهایی که نداشته ام را
دوست داشته ام
همچون تو
که بسیار دوری
که بسیار ندارمت........
#Dada
خرید اینترنتی کارت شارژ رایتل

فروشگاه شارژ رایتل
کـــــاش در ایـــن شهـــر

دکتـــری پیـــدا می شـــد

و

تـــو را برایـــم تجــویز می کرد
شارژ رایتل
زمین به مرد بودنت نیاز داره...
مردونه حرف بزن. مردونه بخند. مردونه عشق بورز...
مردونه گریه کن، مردونه ببخش...
مرد باش. نه فقط با جسمت، با نگاهت، با احساست...
مرد باش و هیچوقت نامردی نکن...!!!
رایتل

خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور
بـــعــضـی از ادامـــا یـــک مــــدت⇜ کـــنـارت⇝ هـسـتـنـد
بـعـد از اون از کـــنـارت بــه روی☜ اعـصـابـت☞ نــقـل مــکـان مــیـکـنـنـد


#فاز-سنگینـــــ
خرید کارت شارژ رایتل
دنیا اگه خوب بود...
مجازیشو نمیساختن...!!!!
#واقعیت #دلنوشته #احساسی #زندگی #تنهایی #دوستانه #احساسی
خرید آنلاین شارژ رایتل

سایت ایتور