خرید اینترنتی کارت شارژ همراه اول
این برف
تمامِ مدارس را تعطیل میکند
این برف
تمامِ راه ها را می بندد
این برف
تمامِ دیدار ها را به عقب می‌اندازد
این برف
تمامِ پرواز ها را لغو میکند
این برف اما‌...
با تمامِ سپیــدی
هیچ "جنگی" را به تأخیر نمی‌اندازد...


#حمیدرضا_شکارسری
شارژ همراه اول
شعـر را
کـوتاه دوست دارم
مــوهای تورا
بلند...!


#توحید_هجرتی
خرید آنلاین شارژ همراه اول

خرید کارت شارژ همراه اول از سایت ایتور

خرید آسان شارژ همراه اول
می خواهم گوش باد را بگیریم

که این همه در موهایت نپیچد

وبا زندگی ام بازی نکند

تو هم کاری بکن

مثلا دکمه پیراهنت را ببند

مثلا دامنت را جمع کن

و فکر کن که پیاده رو خیس است ...

🌾 ℳ o ร τ α ƒ α 🌾
شارژ همراه اول گـــــ ــــاهے خــــــــــ ــــــــــدا
آن قدر صــــــ ـــدایت را
دوســـــ ـــــت دارد
کــــ ـــــه
سکـــــــــ ـــــوت مےکند
تا تـــــــــو
بـــــ ـــــارها بگـــــ ـــــویے
خــــــــ♡ـــــــــدای مــــ ــــن . . .❤
خرید شارژ همراه اول

خرید شارژ همراه اول از سایت ایتور
هرگاه در نمازت عجله کردی
و خواستی زود آن را به پایان برسانی ، به یاد بیاور
همه ی آنچه که می خواهی بعد از نماز به آنها برسی و همه آنچه که می ترسی از دست
بدهی;👇👇👇
💞به دست آن ذاتی است که در مقابلش ایستاده ای💞

#واقعیت
#مذهبی
#دلتنگی
#احساسی
خرید شارژ همراه اول بر بستر اینترنت
قلب، خاک خوبی دارد.
در برابر هر دانه که در ان بنشانی هزار دانه پس می دهد.
اگر ذره ای نفرت کاشتی، خروارها نفرت درو خواهی کرد.
و اگر دانه ای از محبت نشاندی، خرمن ها بر خواهی داشت..
شارژ مستقیم همراه اول

خرید آنلاین کارت شارژ همراه اول
#عاشقانه

"شما"
گر چه واژه ی محترمی است .
ولی

"تو"
شدن لیاقت می خواهد...
همراه اول
شاید عجیب باشد!
دیدن مردی که
هر روز می آید کافه
به یاد دیگری دوفنجان قهوه سفارش می دهد
یکی را می نوشد و می رود
ولی من مردی را سُراغ دارم
هر روز می آید کافه
به یاد دیگری دو فنجان قهوه سفارش
می دهد
هیچ کدام را نمی نوشد و می گوید:
بدون او که خوردن ندارد
سرویس خرید شارژ همراه اول ایتور

سایت ایتور