غم آذربایجان بغض ایران است بیایید با کمکهایمان نگذاریم غم آذربایجان زیادتر شود و بغض ایران بترکد.....

من فراموش نکردم . . .من از نهایت درد؛ به بی حسی رسیدم . . .!!!

امروز رفته بودم پشت بوم که آنتن تلویزیونون رو تنظیم کنم ، با موبایلم شماره خونه رو گرفتم به مامانم میگم : الو ، مامان خوبه ؟ مامانم هم میگه : مرسی همه خوبن شما خوبین ؟ خانواده خوبن ؟ ببخشید بجا نیاوردم … فروشگاه اینترنتی شارژ رایتل برگشتنت همانقدر محال است که خیال میکردم رفتنت

خرید شارژ رایتل، شارژ رایتل

کرم زشت بود پیله بست پروانه شد , زیبا شد رفت حکایت توست که با من اوج گرفتی و شدی مال دیگری! سایت خرید شارژ رایتل آقا امتحان میان ترم داشتیم استاد تو سالن امتحان گرفت.یکی از دوستام اومد سوالا رو اضافه گرفتو رفت حل کرد.بعد جواباشو کپی کرد و اومد سه ،چهار تاشو پخش کرد سر جلسه. هر کی هم که مینوشت برگه ی جواب رو میداد به عقبی.خلاصه آخر جلسه برگه رسید به یه دختره اونم پا شد به استاد میگه،استاد جوابا هم پخش کردین؟استاد که تازه فهمید پنج نمره میان ترم همه رو حذف کرد. یکی نبود به اون دختره بگه آخه ،کدوم استاد جواب سوالاشم میده؟ خدایی شما جا من بودی چه میکردی؟ ما که هنگ کردیمو ففط نگاش کردیم...والا

خرید شارژ رایتل، شارژ رایتل

یادمان باشد قصه کودکمان را با یکی بود یکی نبود شروع نکنیم از همان اول بیاموزیم اگر یکی نباشد دیگری هم نیست کارت شارژ رایتل خدایا ! امروز از کدام مسیر بروم که به تو ختم شود

خرید شارژ رایتل، شارژ رایتل

بهترین دعای سال ایشالا هیچ وقت پات به دانشگاه آزاد باز نشه... شارژ رایتل قدیما همه داشتن جون میدادن واسه ازدواج. اما حالا چی؟ به دلایل کسب تجربه های زیاد قبل از ازدواج دیگر کمتر کسی قصد ازدواج دارد...

مامانم میگه این فوتبالا چیه هر شب نشون میده؟ میگم یورو میگه یورو که پوله :-؟ من:-| فک و فامیله داریم؟

این روزها حس بی تفاوتی تنها دلیل خوشحالیم شده...!!! خیلی خوشحالم و ساکت ... اما در عین حال خشمگین و عصبی...! آروم و پر قدرت ... درست مثل یه زلزله...!